Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί

Θεοδώρα Ρήγα (ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας)
Φορέας Επιμόρφωσης- Chain Foundation
Υλικό Επιμόρφωσης
Φωτογραφίες
Παρουσίαση

Διονυσία Ψυχογιού (ΠΕ86 Πληροφορικής- KA1 Contact Person)
Φορέας Επιμόρφωσης- Teacher Academy
Υλικό Επιμόρφωσης
Φωτογραφίες
Παρουσίαση

Δημήτριος Μιχελάκης (ΠΕ04 Χημικός - Υποδιευθυντής της Σχολικής Μονάδας)
Φορέας Επιμόρφωσης- ACJI
Υλικό Επιμόρφωσης
Φωτογραφίες
Παρουσίαση

Αντωνία Τριτάκη (ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας)
Φορέας Επιμόρφωσης- Globtrain
Υλικό Επιμόρφωσης
Φωτογραφίες
Παρουσίαση

Βασίλειος Παπαστάμος (ΠΕ86 Πληροφορικής- Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας)
Φορέας Επιμόρφωσης- Teacher Academy
Υλικό Επιμόρφωσης
Φωτογραφίες
Παρουσίαση